Sdružení Chvaly, z.s.

Sdružení Chvaly, z. s.

zasedání správní rady Sdružení Chvaly

Zasedání správní rady Sdružení Chvaly

  • Sdružení Chvaly, z. s. je volný pokračovatel původního spolku Křesťanská služba, který v roce 1908 činnost ve stávajícím areálu Chvaly zahájil.
  • Struktura tohoto spolku dle schválených stanov spolku zajišťuje zastoupení všech ostatních organizací působících v současné době v areálu Chvaly (viz partnerské subjekty níže) v jeho vedení (výboru). Jednoho člena výboru spolku navíc může jmenovat Církev bratská.
  • Jedná se tak o instituci logicky zastřešující společné činnosti v areálu.
  • Tato organizace je nositelem připravovaného projektu dalšího rozšíření areálu ve Chvalech a nese hlavní zodpovědnost za přípravu a realizaci tohoto projektu.

Další subjekty působící v areálu:

  • Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly, o.p.s. … nestátní zdravotnické zařízení, poskytující lůžkovou rehabilitační péči, ambulantní rehabilitaci a domácí péči. Ve stávající podobě v provozu od roku 1998.
  • Evangelikální teologický seminář – Vyšší odborná škola teologická a sociální … vyšší odborná škola nabízející studium teologie, sociální práce a pastorace. V současné době nabízí ve spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze vysokoškolské studium v oboru pastorační a sociální práce. Ve stávajícím objektu funguje od roku 1999.
  • Pražský Tyrannus Hall … Tyrannus Hall je spole­čen­ství mladých mužů, kteří při studiu na vysoké škole chtějí po­zná­vat Boží plán pro svůj život, navzájem se budovat, posi­lo­vat a připravovat ke službě. V rámci areálu v Praze existuje od roku 2000.
  • Bethesda – Domov pro seniory … domov pro seniory, který byl slavnostně otevřen v roce 2003.
  • Církev bratrska Černý Most Chvaly … tento křesťanský sbor vznikl v roce 2002 a postupně se rozrostl do počtu 70 členů.