Nabízíme starostlivou péči

Chvaly jsou vyhlášené rehabilitační centrum

Největší síla je ve spolupráci

Již nyní je v areálu nabízená široká paleta služeb

Kapacita je nedostatečná

Poptávka po službách je výrazně vyšší než stávající kapacity dovolují

Vzdělávání je významným prvkem v areálu

Díky ETS již nyní v areálu studují mladí i střední generace

Již nyní jsou nabízeny ubytovací služby

Byť ve velmi omezeném rozsahu, ale je na co navazovat...

Vítáme vás na oficiálních stránkách Sdružení Chvaly, z. s.!

Sdružení Chvaly, z. s., je nevládní neziskovou organizací zastřešující činnosti v areálu Chvaly. Má vlastní zkušenost s realizací evropských projektů (OPPA) a je hlavním nositelem projektu rozšíření Komunitní centra Chvaly.

Čtěte více

Stávající služby

V areálu jsou v současné době poskytovány zdravotní a sociální služby, vzdělávání a křesťanská duchovní práce.

Historie

Služby v areálu navazují na více než stoletou sociální práci v tomto areálu. Tu již v roce 1908 zahájil spolek Křesťanská služba, který byl komunistickým režimem v roce 1948 zrušen.

Vize

Vybudovat ve Chvalech moderní Komunitní centrum evropského formátu spojující zdravotní, sociální, vzdělávací a kulturní služby v křesťanském duchu.

Stávající subjekty v areálu Chvaly spolu dohromady tvoří neformální Komunitní centrum Chvaly. Formalizované zastřešení areálu je zosobněno ve Sdružení Chvaly, z. s., ve kterém mají garantované své zastoupení všechny hlavní subjekty působící v areálu.

V současné době jsou v areálu poskytovány:

Rehabilitační služby

Tyto služby jsou zaměřeny zejména na rehabilitační a doléčovací pobyty u řady onemocnění, převážně pro starší generaci, ale nejen pro ni. Tato činnost je velmi vyhledávanou a uznávanou, což způsobuje nutnost řadu pacientů z důvodu nedostatečné kapacity odmítat.

Poskytovatelem těchto služeb je Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly, o.p.s. 

Vzdělávání v oblasti teologie a sociální práce

Vizí školy je sloužit lidem k dalšímu růstu ve vědomostech, zkušenostech, obdarování i charakteru. Student se připravuje na práci s lidmi. A tito lidé, se kterými budou v budoucnu absolventi ETS pracovat, nás motivují poskytnout studentům maximální péči.

K dispozici je studium na vyšší odborné škole, bakalářský vysokoškolský obor a jednotlivé kurzy v rámci celoživotního vzdělávání.

Tyto vzdělávací aktivity zajištuje Evangelikální teologický seminář – Vyšší odborná škola teologická a sociální.

Služby pro seniory

Poskytovány jsou následující služby seniorům ve věku 65 a více, kteří z důvodu snížené soběstačnosti, mobility a celkově zhoršeného stavu nemohou dále pobývat ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Tyto sociální služby zajištuje Bethesda – Domov pro seniory.

 

Přečtěte si o těchto službách více inforamcí na stránce „Poskytované služby“.

Řekli o nás

K službě ve Chvalech se již vyjádřila řada významných osobností.