Vize

Naše vize:

Vybudovat ve Chvalech moderní komunitní centrum evropského formátu poskytující zdravotní, sociální, vzdělávací a kulturní služby v křesťanské lásce na jednom místě ve vnitřně provázaném integrovaném celku.

Prohlédněte si budoucí podobu areálu formou virtuální procházky. Kliknutím na modrý kroužek v půdorysu se přesunete do další části areálu.

Hlavní cíl projektu:

Vytvoření prostředí pro poskytování komplexních profesionálních služeb potřebným lidem po úrazech a mozkové mrtvici/příhodě, starým a nemohoucím, a to za využití nejmodernějších poznatků lékařské vědy, psychologie a sociologie. Podívejte se, které společenské problémy nově vybudovaný areál pomůže řešit.

Dílčí cíle projektu:

  • Proměna stávajícího areálu ve Chvalech v moderní komunitní centrum evropského formátu.
  • Dosažení propojení v poskytování zdravotních, sociálních, vzdělávacích a kulturních služeb na jednom místě.
  • Podpora prolínání života zdravých s nemocnými a postiženými, seniorů s mladou generací, profesionálů s dobrovolníky a studenty – vzájemná podpora a pomoc.
  • Projevovat v praktické pomoci potřebným křesťanskou lásku.

V rámci tohoto projektu nebude starší generace vymístěna na periferii, ale stane se plnohodnotnou součástí pulsujícího života tohoto komunitního centra. Mladí, převážně studenti, budou v areálu pomáhat jako dobrovolníci a při praktické pomoci budou získávat zkušenosti ze skutečného života.

Výstupy projektu:

Realizací projektu bude hodnotně využito stávající území a i když dojde k jeho výrazně větší zastavěnosti, pro všechny stávající a budoucí objekty a osoby využívající areál, bude stále v okolí množství zeleně a světla.

Návaznost:

Již řadu let připravovaný projekt navazuje na více než stoletou práci křesťanské služby na tomto území. Přečtěte si více o historii práce ve Chvalech.