Stávající služby poskytované v areálu Chvaly

Rehabilitační služby

Tyto služby jsou zaměřeny zejména na rehabilitační a doléčovací pobyty u řady onemocnění, převážně pro starší generaci, ale nejen pro ni. V širokém spektru pacientů převažují nejčastěji tyto diagnózy:

 • cévní mozkové příhody
 • stavy po operacích, zejména kloubních
 • stavy po úrazech
 • neurologická onemocnění
 • onemocnění pohybového aparátu
 • bolestivé stavy aj.

Tato činnost je velmi vyhledávanou a uznávanou, což způsobuje nutnost řadu pacientů z důvodu nedostatečné kapacity odmítat.

Poskytovatelem těchto služeb je Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly, o.p.s. Jak je tato organizace zapojena do projektu?

 

Vzdělávání v oblasti teologie a sociální práce

Vizí školy je sloužit lidem k dalšímu růstu ve vědomostech, zkušenostech, obdarování i charakteru. Student se připravuje na práci s lidmi. A tito lidé, se kterými budou v budoucnu absolventi ETS pracovat, nás motivují poskytnout studentům maximální péči.

K dispozici je studium na vyšší odborné škole, bakalářský vysokoškolský obor a jednotlivé kurzy v rámci celoživotního vzdělávání. Škola zahruje tyto katedry:

 • Teologie
  • Katedra biblických studií
  • Katedra systematické teologie
  • Katedra praktické teologie
 • Pastorace a psychologie
  • Katedra pastorace a psychologie
 • Sociální práce
  • Katedra sociální práce

Tyto vzdělávací aktivity zajištuje Evangelikální teologický seminář – Vyšší odborná škola teologická a sociální. Jak je tato organizace zapojena do projektu?

 

Učednické společenství

Pražský Tyrannus Hall je spole­čen­ství mladých mužů, kteří při studiu na vysoké škole chtějí po­zná­vat Boží plán pro svůj život, navzájem se budovat, posi­lo­vat a připravovat ke službě.

Tato myšlenka vychází z biblického příběhu: „Když se však někteří zatvrzovali a nechtěli se dát přesvědčit, ba přede všemi tu Cestu tupili, Pavel od nich odstoupil, oddělil učedníky a denně rozmlouval ve škole Tyranna. To trvalo dva roky, takže všichni uslyšeli Pánovo slovo.“ (Skutky 19,9-10)

Více informací je k dispozici na stránkách Pražského Tarannus Hall. Díky nově vybudovanému komunitnímu centru se výrazně rozšíří ubytovací kapacita v areálu.

 

Služby pro seniory

Poskytovány jsou následující služby seniorům ve věku 65 a více, kteří z důvodu snížené soběstačnosti, mobility a celkově zhoršeného stavu nemohou dále pobývat ve svém přirozeném sociálním prostředí. K dispozici je:

 • celoroční dlouhodobé ubytování a stravování
 • zajištění pravidelné lékařské péče
 • ošetřovatelská péče dle potřebnosti uživatele
 • podpora či pomoc při zvládání běžných úkonů sebeobsluhy (péče o pokoj a osobní prádlo, pomoc při stravování, hygieně, oblékání, pohybu, přemísťování apod.)
 • základní sociální poradenství
 • organizace a zajištění kulturního vyžití, zájmové a aktivizační činnosti
 • duchovní péče (bohoslužby, pastorační pracovník)
 • pomoc při zajišťování dalších služeb externisty (kadeřnice, pedikérka, pošta,…)
 • pomoc s vyřizováním osobních záležitostí (úřady, instituce)

Tyto sociální služby zajištuje Bethesda – Domov pro seniory. Jak je tato organizace zapojena do projektu?