Projekt pomáhá řešit tyto problémy

1. Vytváření nových pracovních příležitostí (až 600).
2. Sociální začleňování minorit do komunity i do pracovního procesu (Romové, závislí apod.), zmírňování sociálního napětí ve společnosti.
3. Sociální začleňování a uplatnění postižených občanů (chráněné dílny, chráněné bydlení, ostatní práce v komunitním centru).
4. Sociální začleňování seniorů (universita třetího věku, plnohodnotný život v komunitním centru, sportovní i kulturní aktivity – minigolf, koncerty, výstavy).
5. Modelové řešení pro stárnoucí společnost (viz. program WHO).
6. Model řešení soužití mladé a starší generace.
7. Komplexní řešení péče o umírající – nedostatečné kapacity hospiců v ČR (i v nových zemích EU) – doprovázení na poslední cestě, ošetřování, duchovní a psychologická péče.
8. Vzdělávací a rekvalifikační programy pro nezaměstnané, matky s dětmi apod.
9. Výuka a výchova zdravotnických pracovníků (praktická výuka mediků, sester, fyzioterapeutů, postgraduální vzdělávání lékařů atp.).
10. Partnerství „východ-západ“ – vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a v sociálních službách pro země Východní Evropy a Střední Asie (Ukrajina, Kazachstán apod.).
11. Řešení problematiky okrajů velkoměst a jejich předměstí (pracovní příležitosti, sociální, kulturní a sportovní vyžití aj.).
12. Výzkum v oblasti rehabilitace a neurovědy, zejména u dětské mozkové obrny, poranění mozku, mozkových mrtvic, hybného systému aj. (vytváření nových spojů v mozku, synaptické by-passy, cerebrální stimulace atp.) – vznik centra excelence pro ČR a Střední Evropu, účast vědeckých špiček Karlovy univerzity (s moderním vybavením jako CT, fMRI, PET).
13. Mezinárodní spolupráce se špičkovými vědeckými pracovišti v oboru (Harvard Medical School, university Myiazaki, Mnichov, Vancouver, Graz atd.)
14. Centrum pro léčení a výzkum bolesti.
15. Participace na řešení dlouhodobých programů WHO – problematika stárnoucí společnosti atd.
16. Participace na rámcových výzkumných programech EU (Horizont) ve spolupráci s ostatními universitami, spolupráce s ostatními evropskými organizacemi (ECPM aj.)
17. Výzkum mechanismů akupunktury a CAM dle zásad medicíny založené na důkazech – EBM (program WHO r. 2005), snižování výdajů na léky.
18. Nedostateční kapacity rehabilitačních lůžek v regionu Středních Čech, Prahy i ČR.
19. Revitalizace předměstí velkoměsta (parkové úpravy, sportovní areál).
20. Zapojení místních obyvatel do života komunitního centra, spolupráce s místní samosprávou (vaření a praní pro školy a občany Horních Počernic, společné kulturní, vzdělávací a sportovní programy pro školy i důchodce).
21. Mateřská škola pro zaměstnance v areálu.
22. Krizové centrum a centrum prevence kriminality jako součást komunitní práce.
23. Relaxační a odpočinkové centrum pro obyvatele města (využití všech kapacit areálu)
24. Rozšíření ubytovacích kapacit pro studenty a zaměstnance.
25. Vzájemná provázanost, komplexnost a otevřenost všech těchto činností v areálu, dané lokalitě, jejím okolí (Horní Počernice, Praha, ČR).
26. Pilotní projekt Komunitního centra jako model pro ČR a nové země EU-27.
27. Podpora smysluplné investiční činností v době krize (stavebnictví, přístroje, služby)